Individuální spolupráce

Můžeš si vybrat buď týdenní, měsíční nebo 3měsíční spolupráci. Nebo jít hezky postupně krok za krokem. Jednotlivé programy na sebe navazují.

Týdenní Aktivace

Máš záměr, který chceš podpořit a rychleji ho tak uvidět ve své realitě? 10 minut live aktivačních kódů denně od pondělí do soboty, neděle je na integraci. 

Přípravka

Cílem tohoto měsíčního programu je zboření iluzí, které tě nutí stát na místě. Změníš negativní úhel pohledu, který sám(a) na sebe máš. Zároveň je tento program dobrou přípravou na program Rychlá smrt.

Rychlá smrt (tvého starého já)

3měsíční program sloužící jako průvodce klíčovou změnou v tvém životě. Rozloučíš se se vším, co tě brzdilo a nepodporovalo, ať už na úrovni mysli, tak těla. Osvobodíš svou mysl a rozšíříš si vědomí toho, co všechno je pro tebe možné. Podpoříš své tělo a znásobíš svou energii. Objevíš v sobě nové zdroje a výbavu, abys mohl(a) uskutečnit ve svém životě všechno, po čem toužíš.

Přejít nahoru